Informatie kraampjes Vrouwendag 2016

Irene Kurpershoek
Psycholoog voor Vrouwen
Workshops, cursussen en individuele begeleiding
http://www.irenekurpershoek.nl
http://www.verhaalenbeeld.nl

Stichting MCL, Multi Cultureel Leiden,
heeft als doel  activiteiten te organiseren die gericht zijn op het ontmoeten van mensen onder elkaar, verbindingen tussen de ene en de andere burger en van dialoog. Daarnaast vergroot zij ook andere maatschappelijke taken en levert zij een actieve bijdrage aan de emancipatie en integratie van vele groepen minderheden in de Leidse multiculturele samenleving.

Wij trachten hiermee een breder draagvlak voor onze activiteiten te creëren in Leiden en omstreken.

Handwerkwinkel –  Meet & Make
contactpersoon Annelies Danton

Wij komen als handwerkwinkel meet&make. We komen o.a. met onze agenda van de workshops, we laten kleurrijke materialen zien en zijn aan het werk met garens- http://www.meetmake.nl/c-2924916/winkel/

Aurora / Soroptimisten
-Hanneke de Winter, Sophie Wolters, Ake Tiggelman, Frouke Welling,

Soroptimistclub Leiden Aurora maakt deel uit van Soroptimist International, een wereldwijde organisatie van vakvrouwen met zo’n 90 duizend leden in 125 landen. Soroptimisten maken zich wereldwijd sterk voor de bevordering van mensenrechten en de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Ze proberen hun doelen te bereiken door nationaal en internationaal te lobbyen en door op lokaal, nationaal en internationaal niveau projecten op te zetten en te ondersteunen, niet alleen financieel maar ook door inzet van de deskundigheid van hun leden. Kijk voor meer informatie op http://www.soroptimist.nl.

Soroptimist International Club Leiden Aurora, met 22 leden, is opgericht in januari 2005. De afgelopen jaren heeft Leiden Aurora ondermeer een speelkamer voor kinderen in het Leidse vrouwen-opvanghuis Rosa Manus ingericht, de bouw van sanitaire voorzieningen in weeshuizen in Paramaribo (Suriname) en Pare (Java, Indonesië) gefinancierd, een multifunctionele graanmolen in Mali laten bouwen, 200 kilo kaas gedoneerd aan de Voedselbank Leiden en de opleiding betaald van weeskinderen in Kathmandu (Nepal) en van Papuameisjes op West-Papua (Indonesië). Leiden Aurora werkt bij buitenlandse projecten altijd samen met organisaties ter plekke, zodat het geld gegarandeerd op de goede plek terecht komt.

Midnight Walk Leiden
Komende zomer organiseert Leiden Aurora samen met collega-serviceclubs Soroptimist Club Leiden en Zonta aan de Leede de 5de Midnight Walk Leiden, een avondwandeling met een scala aan optredens langs de route die loopt door het hart van de historische binnenstad. De opbrengst van de Midnight Walk gaat naar twee projecten die erop gericht zijn meisjes en vrouwen te helpen om hun eigen capaciteiten te ontwikkelen en benutten zodat ze meer greep op hun eigen leven en een kans op een betere toekomst krijgen:

 1. Vrouwen aan de bal

Een project in Nairobi (Kenia) waarbij 20 jonge vrouwen uit de sloppenwijk Kibera worden opgeleid tot sport/voetbalcoach en mentor. Na de opleiding organiseren de coaches gedurende minimaal 10 weken wekelijkse sportactiviteiten voor 30 meisjes en jonge vrouwen gericht op weerbaarheid, vergroten van zelfvertrouwen en nee-zeggen. Zo worden dus in korte tijd 600 vrouwen bereikt, en dat is nog maar het begin!

 1. Stop schooluitval

Een project in Kampala (Oeganda) om ervoor te zorgen dat meisjes, ook als ze de vruchtbare leeftijd bereiken, naar school blijven gaan en hun opleiding afmaken. Zaken als het ontbreken van maandverband en veilige toiletten zorgen voor heel veel schooluitval bij meisjes zodra ze gaan menstrueren. Het project beoogt te zorgen voor wasbaar maandverband en de bouw van toiletten.

Op de website midnightwalk-leiden.nl vindt u uitgebreide informatie over beide projecten.
http://www.soroptimist.nl/onze-clubs/noord-west-nederland/leiden

De Jufferen van Leyden, Shops with a story
contactperoon Petra van der Knaap

In het boek De Jufferen van Leyden worden (in woord + beeld) 50 vrouwelijke eigenaren geportretteerd van bijzonder bijzondere winkels in het centrum van Leiden. De Jufferen van Leyden gaat over het verhaal achter de winkel. Én over hun eigenaren.

Als kers op de taart worden – in roze getinte katernen –  nog meer Jufferen van Leyden uitgelicht. Stuk voor stuk vrouwen die sleutel posities innemen bij Leidse prominente organisaties (de Pijlers van Leiden). Vrouwen die als het ware hun ‘eigen winkel’ besturen.

Het boek kunnen we maken als we voldoende dekking hebben. Dat doen we via sponsoring bij Leidse bedrijven en organisaties alsook met behulp van Crowd Funding via Voorjebuurt.nl, het crowd funding platform voor je buurt, dorp of stad.
http://www.voorjebuurt.nl/dejufferenvanleyden

Dress for succes
contactpersoon Grace Flor
http://www.dressforsuccessleiden.nl

GGDHM  Sportenderwijs
contactpersoon Monna Nederstigt
http://www.ggdhm.nl/professionals/item/nieuwsbrief-gemeenten-november-2014/sportenderwijs-in-beweging-door-beweging

Stichting Piezo
contactpersonen Femke Thera
kraam Small Steps
http://www.stichtingpiezo.nl

Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland
contactpersoon Gwen Verboom
http://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland

VKC
contactpersoon Olga van Marion of Hatice Blom
http://www.vkcdespiegeling.nl

Diaconaal Centrum de Bakkerij
http://www.debakkerijleiden.nl

 Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o.
http://www.vrouwennetwerkleiden.nl

 

 

Advertenties

Gedicht: KRACHT

Wat een kracht ligt er in vrouwen besloten
Het samen-zijn, samenwerken is in alle activiteiten omsloten
Samenkomst van vele culturen, stijlen en expressies
Verwarmende activiteiten en creatieve sessies
Uiterlijk zijn we zo verschillend, van binnen vol verfijning

Strevend naar een verbetering van het leven
Hoe een bijdrage te geven, verbonden met elkaar,
Verbonden met de omgeving
Waar nodig werken aan vergeving
Werkend aan een toekomst die recht doet aan een ieder
Ongeacht kleur, ras, gender

We zijn allemaal uniek maar vooral hebben we veel gemeen
en onze verschillen maakt het leven boeiend

Je mag er zijn, wees een trotse vrouw
Ervaar je kracht van binnen, ‘hier ben ik’
Sámen met jou!

Je unieke weg vinden en bewandelen
Vergt moed en kracht

Ga het aan, zet de stap, incasseer de mislukking en probeer opnieuw
Ferm van binnen, in de formulering van wat je wilt
Zacht van buiten, kunnen aanpassen – zonder dat het je verdeeld
Werkelijke verandering gaat stapsgewijs
Blijf volharden, breng je niet van de wijs
Van binnen weet je wat er nodig is, wat juist is
In een wereld waar een hoop gaande is, en een hoop niet pluis is

Hou je rug recht, geef aan waar jij voor staat,
Handel vanuit dat principe, wat waar en werkelijk is doet niemand kwaad

(vrijheid kan nooit opgeëist worden ten kosten van een ander.
Vrijheid is een proces, een rivier begrensd door de oevers, stroomt als een meander)

Colinda van der Helm, Boskoop

Aandachtspunten Vrouwendag 2016

Wat moet er volgens jou nog verbeterd worden voor vrouwen in Leiden/ Nederland

 1. Meer vrijwilligers, die vrouwen 1:1 de taal leren
 2. Elkaar uitnodigen voor een kopje koffie/ thee, praatje
 3. Buurthuizen instandhouden als ontmoetingsplek voor integratie
 4. Zorg voor aansluiting met de Nederlandse kultuur/ overheid, ga niet naar binnen keren
 5. Echt internationaal organiseren, niet een doelgroep
 6. Rekening houden voor cursussen met de werktijden, bijv. Yoga, kookles
 7. Meer discussie groepen over emancipatie, praatgroepen
 8. Open staan / faciliteren van nieuwe initiatieven
 9. Empowerment van vrouwen vergroten, kost veel geld, maar je moet er investeren
 10. Facebook voor en van Vrouwennetwerk
 11. Vrouwen moeten niet onderling jaloers zijn
 12. Eenheid vormen, met elkaar kom je verder dan alleen
 13. Kom op voor je zelf, sta op
 14. Vecht voor je rechten, laat je niet afschepen
 15. Wees jezelf
 16. Positief blijven, kijk naar wat je hebt.
 17. Je zelf zien als een wereldburger, we zijn zusters.
 18. Eigen taal en cultuur niet laten vallen
 19. Sporten, zoeken naar goede betaalbaarheid
 20. Goed voor je zelf zorgen
 21. Vrouwen teamsport, basket bal (op eigen wieken)
 22. Zwemmen mogelijk maken voor vrouwen, die geen reisgeld hebben (fonds)
 23. Durven vergaderen
 24. Naam veranderen, meer kans bij solliciteren
 25. Veel meer lachen, blij zijn
 26. Taal is wel een barrière voor carrière
 27. Openstaan voor de wereld om je heen
 28. Piëzo methodiek volgen, uitgaan van wat je kunt.
 29. Docent Spaans…kies voor eigen kracht
 30. Vrijwilligster zijn is niet het enige wat je kunt, probeer je leven anders in te vullen
 31. Netwerken en 1:1 contacten
 32. ..dan zijn we gelijk overkoepelend
 33. Deur open voor integratie, alle vrouwen wederzijds
 34. Vrouwen kunnen vrede brengen, die rol willen vervullen
 35. Vrouwen samen sterker
 36. Vrouwen denken altijd aan hun kinderen, goede toekomst opbouwen
 37. Benut je kansen in Nederland, doe aan educatie /zoek werk
 38. Laat je niet klein maken
 39. Hoe voorkom je dat allochtonen geïsoleerd raken, activiteiten, taalles cursussen
 40. Laat de deur altijd open staan, durf te leven
 41. Breng ons meer samen, vrouwen zijn internationaal zusters, samen sterk
 42. Schat iedereen op waarde, erken diploma’s
 43. Zorg, werk, opleiding is moeilijk te vinden als je alleen staat
 44. Op latere leeftijd ook je doel realiseren, wilde verpleegster worden is naar het ROC gegaan
 45. Kinderopvang moet goedkoper, meer toegankelijk voor iedereen.
 46. Studeren moet betaalbaar worden voor elke leeftijd
 47. Zorg dat opleidingen veel investeren in het begeleiden naar een baan
 48. Maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie
 49. Veel vrouwen in de politiek, vrouwen hebben meer macht nodig op belangrijke plekken
 50. Onderwijs is de basis van alles
 51. Laten politieke partijen zich meer profileren op vrouwen 50% van de kiezers
 52. Gratis onderwijs een middel ook tegen armoede bestrijding
 53. Niet klagen maar wat doen
 54. Er gebeurt veel in Leiden, ook voor vrouwen beter krachten bundelen
 55. Meer respect voor elkaar ook voor buitenlandse vrouwen
 56. Niet alles geloven dat wat er op internet staat, kritischer zijn
 57. Geen acties voeren, dat maakt mensen bang. In gesprek gaan.
 58. Meer bij elkaar thuis komen met vrouwen, samen koken, ontmoetingen organiseren
 59. Kom naar Asthar, bij de speeltuin in de Sweelincklaan/ voor Irakees vrouwen, andere vrouwen altijd welkom
 60. Katwijk St. Femke, Annemarie( AZC en ook Ned. Vrouwen, veel activiteiten in de Schelp, Hoornes)
 61. Vanuit je hart en met verstand vechten voor wat je wilt bereiken en daar voor staan
 62. Geef vorm aan je kwaliteiten
 63. Zoek ook contact buiten je eigen kringen
 64. Breng meer humor en zelfspot in
 65. Elke vrouw kan sterk zijn ook zonder partner
 66. Maatschappij is ingesteld op paren, minder op zelfstandige vrouwen
 67. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden
 68. Geef iedereen het recht om een eigen mening te hebben, ook al ben je het daar niet mee eens
 69. Ruimte voor spiritualiteit
 70. Dat kerken open blijven
 71. Steun elkaar als vrouwen, niet elkaar tegen werken, in het werk, in de maatschappij
 72. Meer aandacht voor elkaar…echte aandacht, elkaar helpen, bijv. bij het winkelen
 73. Meer dankbaarheid
 74. Integreren en participeren is belangrijk
 75. Er zijn veel mogelijkheden, maar nooit genoeg,
 76. Vrouwen moeten meer geholpen worden, leren durven en doen
 77. Marktplaats voor vrouwenactiviteiten, er zijn veel groepen activiteiten, beter bij elkaar brengen
 78. Ontmoetingsplekken, kerken, moskee, buurthuizen, scholen, bibliotheken zijn belangrijk en moeten open blijven.

Vrouwendag 2014 bruisend en kleurrijk

fatihaHet was prachtig weer en nog wel op een zaterdag en er waren maar weinig digitale inschrijvingen. Zouden de vrouwen op deze mooie lentedag naar het Stadhuis van Leiden komen voor de viering van de Vrouwendag? Met die vraag kampte het vier-vrouw-sterke vrijwillige organisatie comité. De angst bleek ongegrond: meer dan 200 vrouwen en kinderen bezochten de dag, die als thema had: Wat is jouw X- factor, waarin en waarmee maak jij het verschil? (meer…)