Organisatie

De organisatie van Vrouwendag Leiden is in handen van Stichting Vrouwennetwerk Leiden.8-armen-special

Het Vrouwennetwerk Leiden is een samenwerkingsverband van vrouwen van de RK en PKN diaconieën te Leiden, Stichting (Arabische Vrouwen) Narcis, vrouwen uit de locale politiek en leden van de Soroptimisten International, die zich inzetten voor vrouwen op het gebied van welzijn, vrouwenrechten, onderwijs, emancipatie, betaald- en vrijwilligerswerk en maatschappelijke ondersteuning.

Lees HIER meer over de Stichting Vrouwennetwerk Leiden.

 

Met dank aan:

Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o. zette de schouders onder het organiseren van deze dag met veel vrijwilligers uit heel verschillende vrouwenorganisaties of op persoonlijke titel, die geheel kosteloos hun bijdrage leverden. Meer dan 40 vrouwen waren actief en droegen hun steentje bij; o.a. vanuit stichting Arabische vrouwen Narcis, de Soroptimisten International, Vluchtelingenwerk Leiden, Diaconie Franstalige Afrikanen, Diaconaal Centrum De Bakkerij en veel andere vrouwenclubs.

Advertenties